خاطرات عارف قزوینی

650,000 ریال

این کتاب، شامل خاطرات، مشاهدات، دست‌نوشته‌ها و اشعار منتشر نشده عارف قزوینی شاعر و تصنیف سرای مشهور عصر مشروطیت است که در روستای گل زرد و همدان به رشته تحریر درآمده است.

کتاب خاطرات عارف قزوینی مشتمل بر ۱۰ جزوه است که ۷ جزوه آن در سال ۱۳۰۵ خورشیدی در گل زرد و ۲ جزوه و ۳ ورق به انضمام ۴ نامه، بین سال‌های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۲ شمسی در همدان به رشته تحریر درآمده است.

این جزوه‌ها عبارتند از: ۱)آشنایی با نجارزاده، ۲)گاردن پارتی پارک امین‌الدوله، ۳)در موضوع مسافرت بروجرد، ۴)خیال یک شبه در گل زرد درباره وحدت ملی، ۵)سفر مهاجرت، ۶) کنسرت جمهوری، ۷) سفر ده روزه من به خرم آباد، ۸) سالارمنصور، از آزادی خواهی تا غارتگری، ۹) نیاکان من و ۱۰) نامه‌ها و اوراق پراکنده بازمانده

در انبار موجود نمی باشد