جنات عدن

350,000 ریال

کتاب جنات عدن تالیف عبدی بیگ شیرازی و تصحیح آن را دکتر احسان اشراقی و مهرزاد پرهیزکاری انجام داده است.

زین العابدین علی عبدی بیگ معروف به نویدی شیرازی،در نهم رجب 921 هجری قمری در شهر تبریز متولد شد.

جد مادری او خواجه متبرکه مقدس صفویه بود.او در سال 920 ه.ق ، به هنگام جنگ چالدران،جهت محافظت از زن و فرزند خود که در تبریز اقامت داشتند ،از اردبیل به این شهر آمد ولی به وسیله عثمانیان که تبریز را اشغال کرده بودند -دستگیر شد.آنان او را همراه خود بردند و از سرنوشتش خبری به دست نیامد.

موضوعات ارائه گردیده در اشعار جنات عدن را می توان به شکل ذیل دسته بندی نمود:

باغ سازی و باغ های مشهور

محوطه ها و فضاهای شهری دارلسلطنه قزوین همچون جعفرآباد،میدان اسب،خیابان و…

عمارت های مهم سلطنتی مانند : دولتخانه،دیوانخانه و ایوان شاهی،ارشی خانه،خانه شروانی،عمارت جهان نما،عمارت ورودی دولتخانه و …

سبک معماری و کیفیت ساخت ابنیه سلطنتی و طرح اندازی باغات

و…

در انبار موجود نمی باشد