ترجمه متون مطبوعاتی

135,000 ریال

کتاب «ترجمه‌ی متون مطبوعاتی» اولين اثری است که در مجموعه‌ی زبان و ادبيات عربی انتشارات سخن منتشر شده است. اين اثر، همراه با جستاری در باب هويت زبان مطبوعات و تفاوت‌های جستاری آن با زبان معيار را دکتر رضا ناظميان تاليف کرده است.
کتاب حاضر دارای دو بخش مباحث آموزشی-کاربردی و مباحث نطری و در شش فصل تدوين شده است. متون سياسی و فرهنگی، متون علمی، متون اقتصادی، متون ورزشی، فن ترجمه‌ی متون مطبوعاتی و زبان عربی معيار و زبان مطبوعات عناوين فصل‌های کتاب است.

در انبار موجود نمی باشد