تراژدی در اساطیر ایران و جهان

5,500,000 ریال

کتاب «تراژدی در اساطير ايران و جهان» به بررسي گذشته‌ی باستانی ايران زمين می پردازد.

 پژوهش حاضر که به‌ روش تطبيقی انجام گرفته، تلاشی است برای نشان دادن شمه‌ای از عظمت گذشته‌ی باستانی ايران بزرگ.

 اساطير ايران نه تنها کمتر از اساطير يونان و روم و جهان نيستند، بلکه در اغلب موارد بر آن‌ها ارجحيت دارند.

زيرا هميشه در اساطير ايران، مسايل اخلاقی و ملی جايگاه خاصی دارند و در درجه‌ی اول اهميت قرار گرفته‌اند؛ در حالی که اگر از اين ديدگاه به اساطير يونان، روم و جهان بنگريم، در خيلی از موارد ضد اخلاق محسوب می شوند.

در انبار موجود نمی باشد