تحفه های آن جهانی

650,000 ریال

کتاب «تحفه‌های آن جهانی» به کوشش علی دهباشی است.

اين کتاب سيری در زندگی و آثار مولانا جلال‌الدين محمد بلخی است. اين اثر مجموعه‌ای از 39 مقاله است که در چهار بخش تقسيم‌شده است. اين چهار بخش عبارت‌اند از: زندگی و آثار مولانا جلال‌الدين، جهان‌بينی و تفکر مولانا، مولانا و مثنوی و مولانا و غزليات شمس.

در بخشی از متن اين کتاب می خوانيد:

« جلال‌الدين بن بها الدين سلطان العلما ولد بن حسين بن احمد خطيبی، مشهور به مولانا، شاعر ايرانی و موسس طريقت درويشان مولويه (که نامش را از مولانا گرفته است)، در تاريخ ربيع‌الاول 604 ق / 30 سپتامبر 1207 ميلادي در بلخ به دنيا آمد، در پنجم جمادی الآخر سال 672 ق/ 1273 ميلادی در قونيه درگذشت. دلايلی که در نفی تاريخ تولد مذکور، پيش نهاده‌اند ( ازجمله از سوی عبد الباقی گولپينارلی در مولانا جلال‌الدين) معتبر نيست. پدر او که خطبه‌ها مواعظش محفوظ مانده و چاپ رسيده است ( معارف، مجموعه مواعظ و سخنان جلال‌الدين بن بها الدين سلطان العلما ولد بن حسين خطيبی بلخی مشهور به بها ولد، به اهتمام بديع‌الزمان فروزانفر، تهران 1333 ش) خطيبی در بلخ بود…»

« بخشی از مقالات کتاب تحفه‌های آن جهانی به راهنمايی استاد زنده‌ياد عبدالحسين زرين‌کوب انتخاب‌شده است که همواره توصيه می کردند براي پی بردن به انديشه‌های ژرف مولانا حتما بايد اين کتاب‌ها و مقالات را مطالعه کرد. عنوان کتاب هم از بيتی از مولانا وام گرفته‌شده است: تحفه‌های آن جهانی می رسانيدی دم‌به‌دم / می رسان و می رسان، خوش می رسان، شادباش»

در انبار موجود نمی باشد