برداشت آخر

59,000 ریال

کتاب «برداشت آخر؛ نگاهی به طنز امروز» نوشته رويا صدر، تلاشی در جهت ارائه‌ی چهره‌ای جامع و واقعی از طنز مطبوعاتی جامعه‌ی امروز است.طنز به عنوان مردمی و اجتماعی ترين گونه‌ی ادبي، در نشريات دوره‌ی معاصر، حضوری برجسته و چشمگير دارد که به تناسب رخدادهای سياسی و شکل‌بندی آرايش نيروهای اجتماعی و نيز ميزان آزادی بيان، قالب و زبان آن، دستخوش تغيير و تحول شده است. کتاب «برداشت آخر»، به بررسی طنز مطبوعاتی جامعه‌ی امروز می پردازد، هر چند گستردگی کار، اعمال محدوديت‌هايی را در معرفی ستون‌های طنز در نشريات و نيز طنزنويسان ايجاب کرده است. با توجه به بسط دايره‌ی نفوذ وبلاگستان در جامعه، بررسی چهره‌ی طنز امروز بدون کنکاش در طنز وبلاگی، ناممکن به نظر می رسد. بنابراين بخش بررسی طنز در وبلاگستان، با هدف شناخت ويژگي‌های اين گونه‌ی ادبی در دنيای ديجيتال در اين کتاب گنجانده شده است.

در انبار موجود نمی باشد