بدیع نو

33,000 ریال

کتاب «بديع نو؛ هنر ساخت و آرايش سخن» اثر دکتر مهدی محبتی، علم بديع را با نگاهی نو بررسی کرده و به تشريح فنون و صنايع متعدد و مشابه، تحت عنوان‌های واحد و مشخص می پردازد. مهم‌ترين و زيباترين اصول و قواعد بديع کهن از حدود 230 صنعت، در اين کتاب به حدود 70صنعت تقليل يافته است.
مباحث کتاب عبارت‌اند از: خاستگاه بديع و مهم‌ترين عوامل پيدايش آن، طبقه‌بندی تاريخی از آثار بلاغی و بديعی، بديع در ايران قبل و بعد از اسلام، و تاثير يونان بر بلاغت اسلام و ايران، ارزيابی بديع سنتی و ذکر نارسايی ها و کاستی های آن، صنايع اصلی در بديع سنتی، مباحث تازه بديع شامل”فرم”، “محتوا”، “ساختار”، “انسجام”، “موسيقی کلام”، “برجسته‌سازی و هنجارگريزی”، “آشنايی زدايی”، “آرکی تايپ”، “پارادوکس”، “حس آميزی “، “سخن بازی “، ديدگاه‌های تازه و اصطلاحات مهم در بديع، تشريح غزلی از “حافظ “و شعری از “لورکا “به شيوه‌ی “زيباشناسی “.
بر اساس نظر نويسنده، ديگر هيچ ترديدی برای کسی نمانده که شيوه‌های کهن آموزش علوم و فنون زيباشناسی و زيباسازی سخن، توان بايسته و شايسته را ندارد تا جلوه‌های جمال ميراث کهن را چنان‌که بايد و شايد بازنمايد و پرده از همه‌ی رازهای شگرف زيبايی های ساده و چند لايه متون گذشته بردارد.

در انبار موجود نمی باشد