بازشناسی و نقد تصوف

1,650,000 ریال

کتاب بازشناسی و نقد تصوف  که در آن نويسنده تلاش کرده وجوه مختلف تصوف را مورد ارزيابی و نقد قرار دهد. 

در بخشی از کتاب می خوانيد: پديده تصوف و ادبيات صوفيانه از قابل‌مطالعه‌ترين آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ايران است.