انبوه برگ‌های شناور

2,300,000 ریال

گزیدۀ اشعار مرتضی امیری‌اسفندقه

 

این دفتر برگزیده‌ای از اشعار مرتضی امیری‌اسفندقه(زادۀ 1345،تهران) در قالب‌های گوناگون (قصیده،غزل،نیمایی،رباعی،غزل‌قصیده،قطعه و مثنوی) است.

شاعر از بیانی عاطفی و تاثیرگذار،زبانی پاکیزه و شیوا ، خیالی دورپرداز و احساسی لطیف برخوردار است.

آمیزۀ این ویژگی‌ها اسفندقه را در سبک سخنوری به استقلال نسبی رسانده و شعر او را خواندنی و به یادماندنی ساخته است.