ادبیات عرب

800,000 ریال

کتاب ادبیات عرب نوشته آندره میکل، تاریخ‌دان و متخصص زبان و ادبیات عرب،توسط نشر دانشگاهی فرانسه در 1969م و در مجموعۀ معروف ” چه میدانم؟” منتشر شد.

مولف در این اثر دورانهای مختلف ادبیات عرب را از پیش از اسلام تا عصر معاصر با نگاهی دقیق، علمی و نقادانه مورد بررسی قرار داده است.

شارل پلا (1992-1914)، عربی‌دان و خاورشناس معروف فرانسوی در مقدمۀ کتاب خود تاریخ زبان و ادبیات عرب دربارۀ این اثر می‌گوید:

” کتاب میکل که به ضرورت موجز نوشته شده سخت پرمحتوا و شگفت است.”

ترجمۀ فارسی این اثر نیاز دانشجویانی را که پیوسته تمایل دارند کتابی کم‌حجم در زمینه مطالعات خود در اختیار داشته باشند و نیز آنان که بدنبال گسترش دانش عمومی خود هستند برآورده می‌سازد.