آیین نگارش

1,500,000 ریال

مقالۀ علمی-پژوهشی

کتاب آیین نگارش، مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی پژوهشهای علمی معرفی می کند و تازه ترين ديدگاههای دانشگاهی را درباره انواع مقاله، روش تحقيق، تنظيم طرح، يادداشت برداری و روشهای مستندسازی اطلاعات، نقل قول و ارجاع نويسی، کتاب شناسی مجموعه‌های اطلاع رسانی و منابع الکترونيک جديد به بحث می‌گذارد. الگوهای فنی ويرايش و نگارش اين کتاب بر اساس چهار شيوه نامه معتبر جهانی (شيوه نامه های انجمن روانشناسی امريکا، انجمن زبان مدرن، شيوه نامه انتشارات دانشگاه شيکاگو و راهنمای سبک آنلاين دانشگاه کلمبيا) تنظيم شده که علاوه بر نگارش مقاله پژوهشی در نگارش پايان نامه و پژوهشهای آکادميک نيز خالی از فايده نيست. کتاب آيين نگارش اثر دکتر محمود فتوحی به صورت جمع‌بندی تجربه‌ی خوبی برای شما در حوزه مطالعه مطالب مرجع شناسی مقاله نويسی و حوزه‌های پژوهشی است.