نمایش دادن همه 12 نتیجه

حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ ایرانی

750,000 ریال 600,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

بینامتنیت

375,000 ریال 300,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تخیل و بیان

150,000 ریال 120,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

110,000 ریال 88,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر آیکونولوژی

110,000 ریال 88,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر اسطوره شناسی

650,000 ریال 520,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر بینامتنیت

275,000 ریال 220,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

روان-اسطوره‌شناسی

550,000 ریال 440,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی

350,000 ریال 280,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

معنا به مثابه تجربه زیسته

185,000 ریال 148,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

نشانه-معناشناسی دیداری

350,000 ریال 280,000 ریال