نمایش 1–12 از 14 نتیجه

حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ ایرانی

750,000 ریال 600,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

بینامتنیت

950,000 ریال 760,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تخیل و بیان

150,000 ریال 120,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تراروایت

950,000 ریال 760,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

110,000 ریال 88,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر آیکونولوژی

110,000 ریال 88,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر اسطوره شناسی

1,500,000 ریال 1,200,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر بینامتنیت

850,000 ریال 680,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

روان-اسطوره‌شناسی

550,000 ریال 440,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی

350,000 ریال 280,000 ریال