نمایش 1–12 از 14 نتیجه

حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

بینامتنیت

375,000 ریال 337,500 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تخیل و بیان

150,000 ریال 135,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تراروایت

950,000 ریال 855,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

110,000 ریال 99,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر آیکونولوژی

110,000 ریال 99,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر بینامتنیت

275,000 ریال 247,500 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی

350,000 ریال 315,000 ریال