نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

بینامتنیت

2,500,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تخیل و بیان

150,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تراروایت

2,900,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

جستارهایی در باب اسطوره

1,900,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

110,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر آیکونولوژی

900,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر اسطوره شناسی

3,500,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر بینامتنیت

2,200,000 ریال

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

روان-اسطوره‌شناسی

2,500,000 ریال