نمایش 1–12 از 14 نتیجه

حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

اسطوره‌کاوی عشق در فرهنگ ایرانی

750,000 ریال 675,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

بینامتنیت

950,000 ریال 855,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تخیل و بیان

150,000 ریال 135,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

تراروایت

950,000 ریال 855,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

چیستی ترجمه در هرمنوتیک

110,000 ریال 99,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر آیکونولوژی

110,000 ریال 99,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر اسطوره شناسی

1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

درآمدی بر بینامتنیت

850,000 ریال 765,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

روان اسطوره‌شناسی‌های هنری

850,000 ریال 765,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

روان-اسطوره‌شناسی

550,000 ریال 495,000 ریال
حراج!

نظریه ها و نقدهای ادبی و هنری

مطالعات ادبی هرمنوتیک متن‌شناختی

350,000 ریال 315,000 ریال