Flip book element

دیوان رشیدالدّین وطواط

7,300,000 ریال

 از دیوان دیوان رشیدالدّین وطواط، شاعر سخن‌دان و مشهور سدۀ پنجم و ششم هجری، دست‌نویس‌های بسیاری باقی مانده و اشعار زیادی از او در سفینه‌های شعری و جنگ‌ها آمده است.

دیوان حاضر دربردارندۀ قصاید،غزلیات،قطعات،ترجیع‌بندها،ترکیب‌بندها،رباعیات و ابیات پراکندۀ وطواط است، براساس بیست و هفت دست‌نویس(اقدم نسخ مورخ 699ق است) و جُنگ فراهم آمده و در مقدمه زوایای مختلف زندگی و شعر این شاعر بررسی شده است.

اطلاعات بیشتر

مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی

6,900,000 ریال

کتاب مجموعه رسائل خواجه احمد کاسانی  مجموعۀ سی و یک رساله از خواجه احمد کاسانی (968-949ق)،ملقب به مخدوم‌اعظم ، از مشایخ بزرگ صوفیه در ماوراءالنهر است که در موضوعات مختلف و متنوع نگارش یافتهو درحقیقت دستورالعمل‌هایی برای زندگی عامۀ مردم،متناسب با گرایش‌های فرقۀ نقشبندیه و با رویکردی سهل‌گیرانه است.

این رسائل بازنمایی روشن از ذهن و زبان صوفیۀ ماوراءالنهر در سده‌های نهم و دهم هجری است.

اطلاعات بیشتر

نامه‌ای به آسمان

5,900,000 ریال

کتاب نامه‌ای به آسمان مجموعه شش دفتر شعر دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی است.

شاعر شدن یا ادعای شاعری، در حقیقت ، باز کردن دکانی است در راسته بازار “آینه‌سازان روح”.

درین بازار که دکان‌های بزرگ دو نبش و سه نبش و چهار نبش امثال فردوسی و نظامی و مولوی و حافظ و سعدی و خیام و ده‌ها نابغۀ دیگر،

در آن وجود دارد، با انواع آینه‌ها،آینه‌هایی که گاه ازل و ابد را در خویش منعکس می‌کنند،دعوی دکان‌داری کردن و آینه‌سازی و آینه‌فروشی کردن،

کار بی‌شرمانه‌ای اگر نباشد، بسیار ساده‌لوحانه است.مودبانه باید گفت :”چندان هم خردمندانه نیست”.

 

اطلاعات بیشتر

رباعیاتی از نیشابور

4,900,000 ریال

دو دفتر شعر

رباعی‌ها * دوبیتی‌ها

 

شاید چندتا از این رباعی‌ها را در نیشابور و کدکن گفته باشم.بقیه را در تهران و در فرهنگستان سروده‌ام،با این همه عنوان”رباعیاتی از نیشابور” 

را برای این مجموعه بسیار می‌پسندم.

این نیشابور بیش از آنکه نقطه‌ای روی نقشۀ جغرافیای خراسان باشد نوعی حال و هوای روحی است.

درست مثل مجموعۀ ” در کوچه باغ‌های نشابور” که نیم قرن پیش از این انتشار یافت.

 

اطلاعات بیشتر

موهبت عظمی و عطیۀ کبری

2,900,000 ریال

 کتاب موهبت عظمی و عطیۀ کبری دربردارندۀ دو رساله از سراج‌الدّین علی‌خان آرزو، ادیب و منتقد ادبی سرشناس هندی در سدۀ دوازدهم هجری است.

موهبت عظمی در علم معانی و عطیۀ کبری در دانش بنیان،به گفتۀ نویسنده نخستین رساله‌های تالیف‌شده در دو علم مذکور براساس اشعارفارسی ( با ذکر حدود 390 بیت و 60 مصرع) است. 

نکته‌سنجی، شمّ انتقادی و سبک‌شناسی آرزو به نوشتۀ او ارزش و اعتبار ویژه‌ای بخشیده و دو رسالۀ او می‌تواند در زمینۀ بلاغت از منابع درسی دانشگاه‌ها باشد. 

اطلاعات بیشتر

روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد پنجم)

6,900,000 ریال

از شوّال 1288 تا ذیحجۀ 1290ق.

به انضمام سفرنامۀ اول فرنگ 

کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد پنجم) ، یادداشت‌های روزانۀ ناصرالدین‌شاه از شوّال 1288 تا ذیحجۀ 1290 است که شامل شرح مسائل روزانه و جاری

مملکتی،گزارشی از سفر ییلاقی سه ماهۀ شاه به کنارۀ دریای مازندران، شرح شش ماه اقامت او در طهران و آماده‌سازی مقدمات سفر سال بعد به اروپا،حرکت کاروان شاهی

به سمت انزلی و در نهایت شرح وقایع سفر شاه به اروپاست.

از این جهت که بخشی از کتاب شرح نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به مقصد کشورهای اروپایی است اهمیت خاصی دارد.

اطلاعات بیشتر

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد سوم جدید)

5,500,000 ریال

از رجب 1284 تا صفر 1287ق.

به انضمام سفرنامه‌های قم،لار،کجور و گیلان

 

کتاب حاضر که برای نخستین‌بار انتشار می‌یابد مجلدی دیگر است از خاطرات روزانۀ مهم‌ترین پادشاه قاجار،ناصرالدین‌شاه که از رجب 1284ق. 

تا صفر 1287ق. را دربرمی‌گیرد.

در این کتاب،علاوه بر شرح کاملی از سفرنامه‌های قم،لار،کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین‌شاه، شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های 

دولتی،موضوعات مربوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران،گزارشات اقلیمی و غیره آمده است.

طبعا از خلال این گزارشها ، اطلاعات ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران مخصوصا در حوزۀ تاریخ معاصر قرار خواهد گرفت.

اطلاعات بیشتر

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار(جلد دوم جدید)

4,900,000 ریال

از ربیع‌الاول 1283 تا جمادی‌الثانی 1284

به انضمام سفرنامۀ اول خراسان 

 

روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه از ربیع‌الاول 1283 تا جمادی‌الثانی 1284ق.

به انضمام سفرنامۀ اول خراسان برای نخستین‌بار در کتاب حاضر انتشار می‌یابد.

بخش نخست و آغازین به شرح و بیان برخی امور مملکتی و مسائل روزمره و گردش‌های چندروزه در اطراف طهران اختصاص دارد.

بخش میانی شامل شرح کامل سفر اول خراسان است و کتاب با شرح مختصری از تغییر و تحولات پایتخت به پایان می‌رسد.

 

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.