Flip book element

صور خیال متعالیه

3,500,000 ریال

خوانش صدرایی اندیشه‌های صائب تبریزی 

این کتاب پژوهشی تطبیقی است میان اندیشه‌ها و ایماژهای صائب تبریزی با آراء وجودگرایانۀ حکمت متعالیۀ ملاصدرا.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که میان شعر نازک خیال صائب و فلسفۀ ملاصدرا همگرایی قابل اعتنایی وجود دارد.

آن دو، دوشادوش هم، با ابداع یک گفتمان فلسفی- ادبیِ ایرانی کوشیده‌اند تا از سیطرۀ فلسفۀ افلاطونی و حکمت سینوی که بیش از هفت قرن، اندیشه‌ورزی در قلمرو فارسی‌زبانان را در سایۀ خود گرفته بود فراگذرند. این پژوهش می‌کوشد تا نشان دهد که حکمت ایرانی در عصر صفوی همچون ادوار پیشین همچنان در شعر فارسی تداوم می‌یابد؛ و مدعی است که هستی شناسی، انسان‌شناسی، زیبایی‌شناسی و بوطیقای ادبی وجودگرا در ادبیات و حکمت ایرانی عصر صفوی، مقدمه‌ای است بر ظهور نیما و نگرش مدرن به انسان و هستی.

 

اطلاعات بیشتر

وکسلر5

4,500,000 ریال

سنجش و تفسیر 

 

مقیاس هوشی وکسلر پرکاربردترین آزمون برای سنجش هوش کودکان در سرتاسر دنیاست. وکسلر 5، خرده آزمون‌های جدید، نمره‌های مرکب،

نمره‌های فرآیندی، نمره‌های خطا، و نمره‌های مقیاسی را به عنوان شاخص‌های پیچیده و دقیق برای سنجش توانایی‌های شناختی ارائه می‌دهد.

کتاب سنجش و تفسیر وکسلر 5 برای متخصصان بالینی، اطلاعات عملی در مورد انتخاب شاخص‌های موضوعی، اجرا، و تفسیر را فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی کتاب:

• خرده آزمون‌ها، ساختار تجدیدنظر شده و افزوده‌های آزمون را توصیف می‌کند.
• به درمانگران درباره‌ی انتخاب آزمون و برازاندن شاخص‌های سنجش، توصیه‌هایی ارائه می‌‎دهد.
• برای اجرا و نمره‌گذاری دقیق، بهترین توصیه‌های عملی را ارائه می‌دهد.
• اجرای الکترونیکی آزمون را با استفاده از تبلت نشان می‌دهد و نتیجه را با آزمون چاپی مقایسه می‌کند.
• با مرور عوامل اجتماعی/ بافتی، به فهم تفاوت‌های نژادی/ قومی کمک می‌کند.
• با برگردان نمره ها، رفتارهای آزمون‌شونده را پیش‌بینی می‌کند و نقاط قوت و ضعف را مشخص می‌سازد.
• برای افرادی که نمره پایین دارند راهبردهای مداخله‌ای، جایگزینی و آموزشی پیشنهاد می‌کند.

 

اطلاعات بیشتر

سیاست اروپا در ایران

5,900,000 ریال

اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی 

به انضمام چند گفتار دیگر و بعضی اسناد و نامه‌ها

سیاست اروپا در ایران پژوهشی است در تاریخ دیپلماسی و روابط سیاسی دولت‌های اروپایی روسیه،انگلیس،فرانسه و آلمان با ایران که در دو بخش عمدۀ
“سیاست روسیه” و “سیاست انگلیس” تدوین یافته است.
این کتاب در اصل رسالۀ دکتری دکتر محمود افشار در رشتۀ علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه لوزان سوئیس بوده که به زبان فرانسوی نگارش یافته و پس
از ترجمه ، نوشته‌هایی به قلم مولف و دیگران به آن افزوده شده است.
نویسنده در این کتاب با اشاره به پیشینۀ رقابت قدرت‌های اروپایی در ایران برای دست‌یابی به منابع اقتصادی و سیاسی به انتقاد از سیاست‌های استعماری 
آنان پرداخته است.
اطلاعات بیشتر

رسائل فارسی میرسیّدشریف جرجانی

3,500,000 ریال

در کلام،فلسفه و عرفان 

میرسیّدشریف جرجانی،عالم و متکلّم سدۀ هشتم و نهم هجری و استاد مدارس شیراز و سمرقند بوده است.

در این کتاب،پس از مقدمه‌ای تفصیلی درباب زندگی،آثار و افکار مولف، متن هفت رسالۀ فارسی از وی در زمینۀ کلام،فلسفه و عرفان(در عقاید،در ردّ شبهات فلاسفه 

و عقاید معتزله، در مسائل علوم سه‌گانه،در معرفت صنع و صانع، در وجود ، در سیر و سلوک ، اسکندریه) معرفی و تصحیح شده است.

اطلاعات بیشتر

مجموعه مقالات

6,500,000 ریال

ادبیات،تاریخ و هنر 

 

مجموعه‌ای که از نظر صاحبدلان می‌گذرد مقالاتی با صبغه ادبی-هنری است که از چهل سال پیش تاکنون نوشته‌ام و به تفاریق در مجلات 

و کتاب‌های گوناگون به چاپ رسیده است؛ به انضمام یکی دو مقاله که برای نخستین بار چاپ می‌شود.

 

اطلاعات بیشتر

نظامی گنجه‌ای

2,900,000 ریال

 کتاب نظامی گنجه‌ای تک‌نگاری نویسنده دربارۀ نظامی گنجه‌ای،بزرگ‌ترین سرایندۀ منظومه‌های عاشقانۀ فارسی،است که در نُه بخش تدوین یافته:

زندگینامه،آثار،معلومات و تجربیات،اخلاق و بینش،ویژگی‌های زبان،شیوۀ بیان،نظامی و سرایندگان پیش از او،تاثیر نظامی بر آثار پس از خود و دستنویس‌ها،

چاپ‌ها،تفسیرها،پژوهش‌ها و ترجمه‌ها.

اطلاعات بیشتر

اسناد تاریخی خاندان غفاری

7,500,000 ریال

کتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری ادامۀ اسناد تاریخی بازمانده از خاندان غفاری، شامل اسناد مختلف دولتی و شخصی غلامحسین‌خان غفاری (صاحب‌اختیار)

در دورۀ محمدعلی‌شاه است.این اسناد عمدتا مربوط به دوره‌ای است که صاحب‌اختیار حاکم تهران،فارس و کرمان بوده است.

مکاتبات پرشمار او و ظل‌السلطان مربوط به همین دوره بوده است.

تعداد قابل‌توجهی از مراسلات نیز میان صاحب‌اختیار و میرزاابراهیم‌ منشی‌باشی است که گویای اوضاع اجتماعی و تاریخی اواخر عهد قاجار است.

اطلاعات بیشتر

مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین‌شاه قاجار

3,300,000 ریال

کتاب مکاتبات آقا ابراهیم امین‌السلطان با ناصرالدین‌شاه قاجار  مجموعه‌ای است از فرمان‌ها،دستخط‌ها و دستورالعمل‌های ناصرالدین‌شاه و نیز اسنادی مشتمل بر عرایض،گزارش‌ها ، تلگراف‌ها و … که اعضای خانوادۀ سلطنتی ، وزرا،صاحب‌منصبان لشکری و کشوری به جهات مختلف به ناصرالدین‌شاه نوشته‌اند و در حاشیه یا پشت این اسناد دستورهای لازم جهت رسیدگی به آنها را صادر کرده است.

مخاطب فرمان‌ها و دستورالعمل‌های شاه غالبا امین‌السلطان است و در سایر اسناد نیز ناصرالدین‌شاه در بیشتر موارد طی دستخطی رسیدگی به امور را به او واگذار کرده است.

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.