Category Archives: معرفی کتاب

صُِور خیال مُتعالیه ؛ جدیدترین اثر دکتر محمود فتوحی

صُِور خیال مُتعالیه ؛ جدیدترین اثر دکتر محمود فتوحی   صُِور خیال مُتعالیه، یک خوانش تطبیقی است میان شعر صائب تبریزی با فلسفۀ ملاصدرا؛ در واقع اشعار صائب تبریزی و برخی از هم‌طرزان وی را در افق اندیشه‌های نوآورانۀ حکمت متعالیۀ ملاصدرا بازخوانی و تفسیر می‌کند با این هدف که همداستانی خیال‌ورزی شاعرانه را با […]