مشاهده مجموعه آثار

تازه‌های سخن

حراج!

تازه های نشر

نمک‌گیر

1,100,000 ریال 880,000 ریال
حراج!
حراج!

تازه های نشر

حیات‌النفوس

1,250,000 ریال 1,125,000 ریال
حراج!
حراج!

تازه های نشر

فریبانه

850,000 ریال 680,000 ریال
حراج!

تازه های نشر

منم،مرجان!

950,000 ریال 855,000 ریال

اخبار انتشارات سخن