حکایت همچنان باقی

125,000 ریال

کتاب «حکايت همچنان باقی» شامل مجموعه مقالاتی به قلم دکتر عبدالحسين زرين‌کوب است.

عبدالحسين زرين‌کوب اديب، مورخ و منتقد ادبی دانشمندی است که به نقد ادبی جديد ايران اعتبار و آبرو بخشيده است. هر چند که زرين‌کوب در حوزه‌های متنوع ادبيات فارسی، تاريخ قديم و جديد ايران، تصوف و عرفان، تاريخ اديان و موضوعات پراکنده‌ ی ديگر کتاب‌ها و رساله‌ها و مقاله‌های بسيار نوشته، اما دلبستگی او بيشتر به نقد ادبی بوده که از روزگار جوانی نخستين اثر خود را به آن اختصاص داده است.

دکتر زرين‌کوب از سال 1341 به بعد در فواصل تدريس در دانشگاه تهران در دانشگاه‌های هند، پاکستان، آکسفورد، سوربن، پرينستون و… به تدريس پرداخت. در ضمن اين فعاليت‌ها، به علم ملل و نحل و مباحث مربوط به کلام، نقد ادبي و تاريخ علاقه يافت و آثار ارزشمندی در اين زمينه تاليف کرد. دکتر زرين‌کوب در اواخر عمر به مطالعه و تحقيق و تدريس مباحثي در عرفان، اديان و تاريخ پرداخت. ده‌ها کتاب و صدها مقاله حاصل تحقيقات ارزشمند او در طي پنجاه سال گذشته بوده است.

در انبار موجود نمی باشد