دیوان حافظ(جیبی)

650,000 ریال

شناخت حافظ از نظر نگارنده به خاطر بضاعت اندک علمی بسیار دشوار بوده است ولی از آنجا که وی شاعری عارف است،سعی شده بیشتر جنبه‌های عرفانی مضامین نشان داده شود.

از مهم‌ترین منابعی که به آنها در ای مورد می‌توان رجوع کرد،چنین‌اند:آینه جام تالیف دکتر عباس زریاب خویی؛از کوچه رندان،تالیف دکتر عبدالحسین زرین‌کوب؛حافظ‌شناسی،تالیف سعید نیاز کرمانی؛حافظ‌نامه،تالیف بهاالدین خرمشاهی؛دیوان حافظ،شرح دکتر پرویز ناتل خانلری؛شرح سودی بر حافظ،شرح غزل‌های حافظ،دکتر حسینعلی هروی؛فرهنگ اشعار حافظ،دکتر رجایی بخارایی؛تفسیر فالنامه‌ها و نظایر آنها.

 

دیوان حافظ خوشنویسی‌شده براساس نسخه مصحح شادروانان،علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی،نقاشی:استاد محمود فرشچیان،خط استاد عباس اخوین،به انضمام:تفسیر فالنامه دکتر نظام‌الدین نوری.

دسته: