کهن دیارا

3,300,000 ریال

مجموعه کتابهای «در ترازوی نقد» تمهيدی است برای تدوين يک رشته کتاب در حوزه نقد شعر معاصر که حاصل انديشه جمع و گروه نخبگان اين فن باشد؛ فضايی که در آن امکان خطا کمتر شود و هر کتاب حاصل تأملات جمعی از منتقدان با ديدگاههای متفاوت و چشم اندازهای گوناگون باشد.
مهم‌ترين جنبه شعر نادرپور تصويری بودن آن است. وصف‌های گوناگون، تعبير‌های رنگارنگ و تشبيه‌های مختلف و متنوع از برجسته‌ترين بخش‌های کار او به شمار می آيد.
نادر نادر پور شاعر توانای کشور در سال 1308 در تهران چشم به جهان گشود و اولين شعر خود با عنوان رقص امواج را در دبيرستان سرود. از وي آثار زياديی نظير دختر جام، شعر انگور و … به جا مانده است . وي در نهايت به سال 1378 در کشور آمريکا دار فانی را وداع گفت.