کمبود اعتماد به نفس

30,000 ریال 27,000 ریال

 

کتاب «کمبود اعتماد به نفس» اثر سعيد کاوه است.

در این کتاب به بحث درباره‌ی شناخت و بررسی اختلال کمبود اعتماد به نفس می پردازد و راهکارهايی در جهت درمان و برطرف نمودن آن ارائه می کند.

در مقدمه‌ی اثر از قول نويسنده می خوانيم:

«به ندرت فردی را می توان يافت که در دوره و موقعيتی از زندگی خود با اختلال کمبود اعتماد به نفس مواجه نگرديده و يا آن را به نحوی تجربه نکرده باشد. عمده ترين موقعيت و شرايطی که چنين اختلالی ايجاد می شود، در دوران نوجوانی و جوانی است، البته در ساير اوقات و دوره‌های ديگر عمر نيز اين مشکل می تواند بنا به دلايل گوناگونی ايجاد شود. در طول دوران اشتغال به حرفه‌ی مشاوره‌ی روان‌شناسی و روان‌درمانی ملاحظه شد که يکی از پر مراجع‌ترين موارد ارجاعی به مراکز اختلال کمبود اعتماد به نفس است. البته چنين اختلالی در بسياری موارد، تنها مشکل فرد مراجعه کننده نبود، بلکه به همراه ساير مشکلات و اختلال‌های رفتاری و ارتباطی افراد، کمبود اعتماد به نيز ملاحظه می شود.»

در انبار موجود نمی باشد