همسران و بی وفایی و خیانت

30,000 ریال 22,500 ریال

کتاب «همسران و بی‌وفایی و خیانت» نوشته‌ی «سعید کاوه»، روان‌شناس و مشاور خانواده به بررسی عوامل موثر و شناخت ویژگی‌ها و عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای ناشی از عارضه‌ی بی‌وفایی و خیانت میان همسران می‌پردازد. این اثر دهمین مجلد از مجموعه‌ی «آموزش و درمان‌های روان‌شناختی» انتشارات «سخن» به شمار می‌آید. در این نوشتار، بی‌وفایی و خیانت همسران از منظر روان‌شناسی تحلیل و بررسی شده است. مطالب کتاب در قالب این مباحث سامان یافته است: «بی‌وفایی و خیانت چیست؟»، «بی‌وفایی و خیانت»، «رفتاری بیمارگونه»، «فیزیولوژی هیجان‌های مرتبط با بی‌وفایی و خیانت»، «ویژگی خونگیری و اعتیادآوربودن بی‌وفایی و خیانت»، «ویژگی‌های همسران ناسالم»، «اخلاق و بی‌وفایی و خیانت»، «مهرورزی و بی‌وفایی و خیانت»، «آگاه‌شدن از بی‌وفایی یا خیانت همسر»، «آسیب‌های ناشی از بی‌وفایی و خیانت»، «بهداشت روانی همسران و خانواده پس از بی‌وفایی و خیانت»، «مجرم یا قربانی»، «انتقام یا گذشت» و «بازسازی و درمان همسران پس از بی‌وفایی و خیانت».