مداخله و مشکل آفرینی در زندگی همسران

30,000 ریال 24,000 ریال

کتاب «مداخله و مشکل‌آفرينی در زندگی همسران» نوشته‌ی سعيد کاوه روان‌شناس و مشاور خانواده تلاش می کند که با دادن آگاهی به زوج‌ها نسبت به عوامل آسيب‌زای زندگی مشترک و ارائه‌ی راهکارهای موثر جهت دستيابی به زندگی سالم، آن‌ها را در داشتن زندگی بهتر ياری کند. يکی از مشکلات زندگی مشترک، عدم رعايت حريم زندگی فردی و شخصی همسران از سوی خود آن‌ها و از سوی اطرافيان و خانواده‌ها و به ويژه والدين آن‌هاست. زوج‌ها با رفتارها و عملکرد خود باعث می شوند تا زمينه برای مداخله از سوی اطرافيان فراهم شود و از سوی ديگر خانواده‌ی زوج و اطرافيان نيز با عدم توجه به بعضی نکات، در زندگی همسران مداخله می کنند.