از عصبیت تا سلامت رفتار

30,000 ریال 27,000 ریال

کتاب «از عصبيت تا سلامت رفتار » نوشته سعيد کاوه کارشناس ارشد روانشناسی و مشاور خانواده است.

شايد کمتر فردی را بتوان يافت که با عصبيت و مشکلات رفتاری آشنايی داشته باشد.

اين امر از دو جنبه قابل‌توجه است، ابتدا، عصبيت‌ها و مشکلات رفتاری که خود شخص بدان مبتلا می شود و دوم، مشکلات رفتاری و عصبيت‌هايی است که ديگران بدان مبتلا هستند و سايرين به نحوی با آنان و رفتارهای ناهنجارشان سروکار پيدا می کنند. زيرا عصبيت امری است که در درجه اول فرد مبتلا را دچار مشکل می نمايد و فرد دچار مشکل در رفتار، ديد ، نگرش، شناخت و ارتباط‌های نادرستی در درجه اول با خود سپس با افرادی که با وی در ارتباط هستند، ايجاد می نمايد. اميد است که نوشته‌های موجود در آگاهی عامه مردم و به‌ويژه افراد علاقه‌مند در جهت شناخت بهتر و بيش‌تر عصبيت‌ها و مشکلات رفتاری و شخصيتی مؤثر واقع شود، تا از يک‌سو از چنين مشکلاتی پيشگيری شود و از ديگر سو و در صورت ابتلا بتوان راهکارهای لازم جهت برطرف نمودن مشکلات و آسيب‌های رفتاری را در پيش گرفت.