شیوه های رویارویی با عصبی ها

30,000 ریال 27,000 ریال

اغلب افراد آشنايی لازم را با عصبيت‌ها و اختلال‌های رفتاری و شخصيتی ندارند، از اين رو بديهی است که رويکردها و راهکارهای مورد نياز برای برخورد درست و مناسب با آن‌‌‌‌‌‌‌ها را نيز ندانند. در واقع عصبی ها يا مبتلايان به اختلال‌های رفتاری و شخصيتی برای همه افرادی که با آنان در ارتباط هستند، مشکل آفرينی و آزار و اذيتی ندارند، بلکه فقط بعضی افراد خيلی نزديک و به ويژه اعضای خانواده و همسر که ارتباطی بسيار تنگاتنگ و در گيرانه‌ای را با هم دارند، مورد آزار و اذيتشان قرار می گيريند. البته در بعضی موارد که مشکل در آسيب و رفتار خيلی بيش‌تر و شديدتر است، تعارض و درگيری هايي نيز با همکاران و افراد در محل کار، آشنايان، فاميل و در اجتماع با ساير شهروندان خواهند داشت. در اين کتاب سعی شده نحوه‌ی ارتباط با افراد مبتلا به عصبيت و شناخت آن‌ها مورد بررسی قرا گيرد.

در انبار موجود نمی باشد