روانشناسی همسر ناسازگار

25,000 ریال 22,500 ریال

کتاب «روان‌شناسی همسر ناسازگار» که نوشته‌ی سعيد کاوه روان‌شناس و مشاور خانواده است می کوشد با بررسی عوامل بروز ناسازگاری، مهارت و آگاهی های خانواده‌ها را افزايش دهد تا با ايجاد برخوردی سازنده‌تر، آسيب‌های ناشی از ناسازگاری همسران را کاهش دهد. به ندرت می توان همسری را يافت که در طول زندگی مشترک خويش، تجربه رويارويی با ناسازگاری همسر خود را نداشته باشد. بنابراين دريافت آگاهي‌های لازم، آموزش گرفتن و مسلط شدن به شيوه‌های رويارويی با همسر ناسازگار، می تواند نتايج و پی آمدهای مثبت و سازنده‌ای به همراه داشته باشد.

در انبار موجود نمی باشد