بهداشت روانی رفتار جنسی

30,000 ریال 27,000 ریال

با توجه به عنوان کتاب که «بهداشت روانی رفتار جنسی» است، اين توضيح بايد ارائه شود که علم روان‌شناسی با روح و روان سروکاری ندارد، بلکه فقط رفتار را مورد بررسی قرار می دهد. از اين رو وقتی در ارتباط با بهداشت روانی صحبت می شود، منظور همان بهداشت رفتاری است. به عبارتی هر رفتاری اعم از فکر و يا عملکرد به صورت رفتار نه تنها نمی تواند براي جنسيت و يا رفتار جنسی موثر و سازنده باشد، بلکه در مواردی می تواند آسيب‌زننده و مشکل‌آفرين بوده و رفتار جنسی را از مسير سالم و سازنده خارج کرده و آسيب‌ها و مشکلاتی را ايجاد کند.

در انبار موجود نمی باشد