انتخاب شغل مناسب

25,000 ریال 22,500 ریال

 

کتاب «انتخاب شغل مناسب» نوشته‌‌ی سعيد کاوه روان‌شناس و مشاور خانواده به موضوع انتخاب شغل مناسب می پردازد.

در بخشی از کتاب می خوانيد:

شغل انسان، يکی از عوامل بسيار مهم و سرنوشت‌ساز در زندگی شخصی هر فرد به شمار می رود که در راستای برآورده شدن نيازهای افراد جامعه، پيشرفت و تعالی بشر صورت می گيرد. چنان‌ چه شغل به درستی انتخاب شود، فرد در آن زمينه به خوبی انجام وظيفه می کند و به رشد و تعالی خواهد رسيد و در نهايت جامعه نيز از بازدهی فعاليت‌های شغلی چنين افرادی بهره‌مند می شود. اما اگر حرفه‌ای که فرد انتخاب می کند، با استعداد شغلی، ويژگي‌های فردی و تماميت وجودی شخص تطابق و سازگاری نداشته باشد، فرد نه تنها از آن لذت نمی برد، بلکه بازدهی چندانی نيز برای او به همراه نخواهد داشت و زمينه‌ی ايجاد رنجش‌های درونی و نابه‌سامانی های مختلفی را در فرد فراهم می آورد، به نحوی که فرد بخشی از اين رنجش‌ها را به محيط کار، همکاران، خانواده و اجتماع منتقل خواهد کرد.

در اين کتاب موضوعاتی از اين دست مطرح شده است:

شايسته‌ترين فرد تصميم‌گيرنده، استعداد و علاقه‌ی شغلی، تقدم انتخاب شغل بر رشته‌ی تحصيلی، علل افت تحصيلی، تعامل ميان گرايش‌های شغلی، انتخاب شغل و بازار کار، انتخاب شغل و ميزان درآمد، اشتغال نادرست و اشتغال نامناسب، جبران اشتباه در انتخاب شغل، و موانع بازدارنده‌های اشتغال خانم‌ها.