ازدواج دوم

30,000 ریال 22,500 ریال

کتاب «ازدواج دوم» نوشته‌ی سعيد کاوه، روان‌شناس و مشاور خانواده به شناخت و بررسی اصول و عوامل تاثيرگذار بر ازدواج دوم می پردازد.

بيشتر افراد به طور معمول با رسيدن به مرحله‌ای از رشد رفتاری، عاطفی و احساسی نياز به ارتباطی جسمی و معنوی با فردی از جنس مخالف پيدا می کنند و پس از يافتن فردی مناسب اقدام به شروع زندگی مشترک با او می کنند. از اين رو ازدواج نقش مهمی در زندگی افراد ايفا می کند، زيرا بعد از ازدواج زندگی فرد وارد مرحله‌ای ديگر از رشد می شود. حال گاهی شرايط يا تصميم‌گيری فرد، او را در مواجهه با تصميم‌گيری درباره‌ی ازدواج دوم می کند. اين ازدواج به دليل اين که بعد از ازدواج اول صورت می گيرد، دارای حساسيت‌های ويژه‌ی خود است و از اين رو دارای اهميت قابل توجهی است. اين که فرد بعد از طلاق يا فوت همسر اقدام به ازدواج مجدد کرده، در شرايط ازدواج فرد تاثيرگذار است.