یکی بود یکی نبود

390,000 ریال 351,000 ریال

سیدمحمدعلی جمالزاده را پایه‌گذار داستان‌نویسی جدید فارسی و ندا دهنده تجدید حیات نثر فارسی شمرده‌اند.

عموم کسانی که درباره نثر فارسی معاصر و داستان‌نویسی جدید فارسی بحث کرده‌اند جمالزاده رت پیشرو این طریق شمرده و از سهم بزرگ او در این کار یاد نموده‌اند.

تاثیری که یکی بود یکی نبود در نثر و داستان‌نویسی فارسی به جا نهاد،نام جمالزاده را همیشه زنده و پایدار خواهد داشت و محمدعلی جمالزاده نیز در دیباچه کتاب ابراز امیدواری کرده است که ‌صدای وی “مانند بانگ خروس سحری کاروان خواب‌آلود را بیدار سازد.” این امیدواری تا حد زیادی در نویسندگی فارسی به حصول پیوسته است

داستان‌های “فارسی شکر است”،”رجل سیاسی”،”دوستی خاله خرسه”،درددل ملاقربانعلی”،بیله دیگ بیله‌چغندر”،”ویلان‌الدوله” و همینطور مجموعه کلمات عوامانه فارسی ،زندگی‌نامه سیدمحمدعلی جمالزاده،فهرست اهم مقالات جمالزاده و اسناد و نامه‌ها نیز در این کتاب آورده شده است.

در انبار موجود نمی باشد