سر و ته یک کرباس

250,000 ریال 200,000 ریال

کتاب «سروته يک کرباس» داستان و سرنوشت کودکی سيد محمدعلی جمالزاده نويسنده و مترجم معاصر است که توسط خودش نوشته شده است.

بسياری اين اثر را خواندنی ترين اثر جمالزاده می دانند.

داستان اين کتاب در دو قسمت نقل می شود.

در ابتدا جمالزاده از کودکی اش در اصفهان و خاطراتی که از اين شهر دارد می گويد. و قسمت دوم هم به ديدن يکی از دوستان قديمی اش می رود و آن دوست قديمی سرگذشت آشنايی اش با يک شيخ را تعريف می کند که اکثريت کتاب را هم همين ماجرا تشکيل می دهد.

جمالزاده را پايه‌گذار داستان‌نويسی جديد فارسی و ندادهنده‌ی تجديد حيات نثر فارسی شمرده‌اند. عموم کسانی که درباره نثر فارسی معاصر و داستان‌نويسی جديد فارسی بحث کرده‌اند، جمالزاده را پيشرو اين طريق شمرده و از سهم بزرگ او در اين کار ياد کرده‌اند. تاثيری که «يکی بود و يکی نبود» در نثر و داستان‌نويسی فارسی به‌جا نهاد، نام جمالزاده را هميشه زنده و پايدار خواهد داشت.

در انبار موجود نمی باشد