تاریخ روابط روس و ایران

135,000 ریال 121,500 ریال

«سید محمدعلی جمالزاده نویسنده صاحب‌نام، در سال‌هایی که مجله‌ی کاوه در برلین چاپ می‌شد، بنا به تمایل سیدحسن تقی‌زاده، درباره روابط تاریخی میان ایران و روسیه به نگارش کتابی پرداخت که بخش‌بخش به همراه هر شماره از مجله کاوه منتشر می شد و به مناسبت آن‌که مبتنی بر ماخذ و مدارک اساسی بود، به زودی شهرت یافت. متاسفانه با تعطیل شدن مجله کاوه جمالزاده نتوانست آن تاریخچه را به پایان برد و کتاب را تکمیل کند.

اما انتشارات بنیاد موقوفه افشار کتاب را همانگونه که بود، منتشر کرد.

شاید بتوان گفت که بخش سیاست روسیه در ایران از کتاب سیاست اروپا در ایران نگارش دکتر محمود افشار تا حدودی مکمل این تاریخچه است.» آنچه خواندید یادداشتی از ایرج افشار است که در ابتدای کتاب حاضر آمده است.