ببار بارون

690,000 ریال

جدالی میان بد و خوب…

نیکی و شر…

و عشقی که این چالش را عمیق تر می کند.

شاید باران ببارد و آرامش ببخشد.

قصه ای متفاوت با آنچه تا به حال خوانده اید.

رمان ببار بارون نوشته فرشته تات شهدوست ،توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.