آسمانی ها

350,000 ریال

فرشته و هما دوست صمیمی هستند و در کنار یکدیگر لحظات شادی را می گذرانند.

هما،پدر و مادرش را از دست داده و فرشته به دلیل بیماری مادرش باید از او مراقبت کند.

دست تقدیر تورج و وحید را سر راه زندگی این دو قهرمان قصه قرار می دهد و سرنوشت،زندگی این چهار نفر را به هم پیوند می زند.

به این ترتیب دوستی هما و فرشته مورد آزمایش قرار می گیرد.

داستانی سراسر اشتیاق زندگی…

رمان آسمانی ها نوشته ی غزل پورنسایی است که توسط نشر سخن به چاپ رسیده و در اختیار علاقه مندان به کتاب قرار گرفته است.