بسته مجموعه ادبیات حماسی

3,950,000 ریال 2,960,000 ریال

 

شاهنامه فردوسی(چهار جلدی) تصحیح دکتر جلال خالقی‌مطلق

رستم‌نامه نقالان مقدمه و تصحیح دکتر محمدجعفر یاحقی،دکتر فاطمه ماه‌وان

 

نکته مهم : بسته‌های ویژه نوروزی را فقط از طریق سایت انتشارات سخن می‌توانید سفارش دهید.بسته‌های ثبت شده در ایام نوروز در تاریخ‌های ششم و نهم و شانزدهم فروردین ماه ارسال خواهند شد.
سفارشات از طریق تلگرام،اینستاگرام و تلفنی در ایام نوروز ثبت نخواهند شد و ثبت سفارش فقط از طریق سایت انتشارات سخن امکان‌پذیر است.