بسته مجموعه آثار دکتر عبدالحسین زرین‌کوب(تاریخ ایران)

2,750,000 ریال 2,060,000 ریال

روزگاران (تاریخ ایران؛از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)

دو قرن سکوت

 

نکته مهم : بسته‌های ویژه نوروزی را فقط از طریق سایت انتشارات سخن می‌توانید سفارش دهید.بسته‌های ثبت شده در ایام نوروز در تاریخ‌های ششم و نهم و شانزدهم فروردین ماه ارسال خواهند شد.
سفارشات از طریق تلگرام،اینستاگرام و تلفنی در ایام نوروز ثبت نخواهند شد و ثبت سفارش فقط از طریق سایت انتشارات سخن امکان‌پذیر است.